Sval Otáčeče

Český název svalu
Otáčeče
Latinský název svalu
Rotatores
Začátek svalu
Processus transversus c3
Processus transversus th9
Processus transversus th10
Processus transversus th12
Processus transversus c2
Processus transversus c4
Processus transversus c1
Processus transversus th3
Processus transversus th1
Processus transversus th2
Processus transversus th4
Processus transversus th5
Processus transversus th6
Processus transversus th7
Processus transversus th8
Processus transversus th11
Processus transversus c5
Processus transversus c6
Processus transversus c7
Processus mamillaris l1
Processus mamillaris l2
Processus mamillaris l3
Processus mamillaris l4
Processus mamillaris l5
Úpon svalu
Processus spinosus c3
Processus spinosus c4
Processus spinosus c5
Processus spinosus c6
Processus spinosus c7
Tuberculum posterius atlantis
Processus spinosus th1
Processus spinosus th2
Processus spinosus th3
Processus spinosus th4
Processus spinosus th5
Processus spinosus th6
Processus spinosus th7
Processus spinosus th8
Processus spinosus th9
Processus spinosus th10
Processus spinosus th11
Processus spinosus th12
Processus spinosus c2
Processus spinosus l1
Processus spinosus l2
Processus spinosus l3
Processus spinosus l4
Processus spinosus l5
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Lateroflexe trupu
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně)
Rotace hlavy a krční páteře na opačnou stranu
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém transversospinální