Sval Krční polotrnový sval

Český název svalu
Krční polotrnový sval
Latinský název svalu
Semispinalis cervicis
Začátek svalu
Processus transversus th3
Processus transversus th2
Processus transversus th4
Processus transversus th5
Úpon svalu
Processus spinosus c3
Processus spinosus c4
Processus spinosus c5
Processus spinosus c2
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Lateroflexe trupu
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně)
Rotace hlavy a krční páteře na opačnou stranu
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém transversospinální