Sval Hrudní polotrnový sval

Český název svalu
Hrudní polotrnový sval
Latinský název svalu
Semispinalis thoracis
Začátek svalu
Processus transversus th9
Processus transversus th10
Processus transversus th6
Processus transversus th7
Processus transversus th8
Processus transversus th11
Úpon svalu
Processus spinosus c6
Processus spinosus c7
Processus spinosus th1
Processus spinosus th2
Processus spinosus th3
Processus spinosus th4
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Lateroflexe trupu
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém transversospinální