Sval Hlavový polotrnový sval (příčnotrnový sval)

Český název svalu
Hlavový polotrnový sval (příčnotrnový sval)
Latinský název svalu
Semispinalis capitis, transversooccipitalis
Začátek svalu
Processus transversus th3
Processus transversus th1
Processus transversus th2
Processus transversus th4
Processus transversus th5
Processus transversus th6
Processus transversus c7
Processus articularis c4
Processus articularis c5
Processus articularis c6
Úpon svalu
Os occipitale (mezi linea nuchae superior a inferior)
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Lateroflexe trupu
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně)
Rotace hlavy a krční páteře na opačnou stranu
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém transversospinální