Kategorie ‘Systém transversospinální’

Hrudní polotrnový sval

Krční polotrnový sval

Hlavový polotrnový sval (příčnotrnový sval)

Rozeklané svaly

Otáčeče