Sval Splenius cervicis

Český název svalu
Splenius cervicis
Latinský název svalu
Splenius cervicis
Začátek svalu
Processus spinosus th3
Processus spinosus th4
Processus spinosus th5
Processus spinosus th6
Úpon svalu
Processus transversus c2
Processus transversus c1
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Lateroflexe trupu
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně)
Rotace hlavy a krční páteře stejné strany
Inervace svalu
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém spinotransversální