Sval Splenius capitis

Český název svalu
Splenius capitis
Latinský název svalu
Splenius capitis
Začátek svalu
Processus spinosus c3
Processus spinosus c4
Processus spinosus c5
Processus spinosus c6
Processus spinosus c7
Processus spinosus th1
Processus spinosus th2
Processus spinosus th3
Úpon svalu
Processus mastoideus
Linea nuchae superior
Funkce svalu
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně)
Rotace hlavy a krční páteře stejné strany
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales (kořenová inervace z C1-C3)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém spinotransversální