Sval Longissimus thoracis

Český název svalu
Longissimus thoracis
Latinský název svalu
Longissimus thoracis
Začátek svalu
Processus spinosus th5
Processus spinosus th6
Processus spinosus th7
Processus spinosus th8
Processus spinosus th9
Processus spinosus th10
Processus spinosus th11
Processus spinosus th12
Processus spinosus l1
Processus spinosus l2
Processus spinosus l3
Processus spinosus l4
Processus spinosus l5
Crista sacralis mediana
Úpon svalu
Processus transversus th9
Processus transversus th10
Processus transversus th12
Processus costalis l1
Costa decima
Costa undecima
Costa duodecima
Costa tertia
Costa quarta
Costa quinta
Costa nona
Costa septima
Costa sexta
Costa octava
Processus transversus th3
Processus costalis l2
Processus costalis l3
Processus costalis l4
Processus costalis l5
Processus accesorius l1
Processus accesorius l2
Processus accesorius l3
Processus accesorius l4
Processus accesorius l5
Processus transversus th1
Processus transversus th2
Processus transversus th4
Processus transversus th5
Processus transversus th6
Processus transversus th7
Processus transversus th8
Processus transversus th11
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Lateroflexe trupu
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales (kořenová inervace: pars lumbalis z L5-Th11, longissimus thoracis z L2-Th2)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém spinotransversální