Sval Longissimus cervicis

Český název svalu
Longissimus cervicis
Latinský název svalu
Longissimus cervicis
Začátek svalu
Processus spinosus th1
Processus spinosus th2
Processus spinosus th3
Processus spinosus th4
Processus spinosus th5
Úpon svalu
Processus transversus c4
Processus transversus c5
Processus transversus c6
Processus transversus c7
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Lateroflexe trupu
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně)
Rotace hlavy a krční páteře stejné strany
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales (kořenová inervace z Th2-C3)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém spinotransversální