Sval Longissimus capitis

Český název svalu
Longissimus capitis
Latinský název svalu
Longissimus capitis
Začátek svalu
Processus transversus c4
Processus transversus th3
Processus transversus th1
Processus transversus th2
Processus transversus th4
Processus transversus th5
Processus transversus c5
Processus transversus c6
Processus transversus c7
Úpon svalu
Processus mastoideus
Funkce svalu
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně)
Rotace hlavy a krční páteře stejné strany
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales (kořenová inervace z C4-C1)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém spinotransversální