Sval Iliocostalis lumborum, pars thoracica

Český název svalu
Iliocostalis lumborum, pars thoracica
Latinský název svalu
Iliocostalis lumborum, pars thoracica
Začátek svalu
Costa decima
Costa undecima
Costa duodecima
Costa quinta
Costa nona
Costa septima
Costa sexta
Costa octava
Úpon svalu
Costa prima
Costa secunda
Costa tertia
Costa quarta
Costa quinta
Costa septima
Costa sexta
Costa octava
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Lateroflexe trupu
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales (kořenová inervace z Th9-Th1)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém spinotransversální