Sval Iliocostalis lumborum, pars lumbalis

Český název svalu
Iliocostalis lumborum, pars lumbalis
Latinský název svalu
Iliocostalis lumborum, pars lumbalis
Začátek svalu
L4
L5
Crista iliaca (zadní část)
Crista sacralis lateralis
Úpon svalu
Costa decima
Costa undecima
Costa duodecima
Costa quarta
Costa quinta
Costa nona
Costa septima
Costa sexta
Costa octava
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Lateroflexe trupu
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales (kořenová inervace z L1-Th9)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém spinotransversální