Sval Iliocostalis cervicis

Český název svalu
Iliocostalis cervicis
Latinský název svalu
Iliocostalis cervicis
Začátek svalu
Costa quarta
Costa quinta
Costa septima
Costa sexta
Úpon svalu
Processus transversus c4
Processus transversus c5
Processus transversus c6
Processus transversus c7
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Rotace trupu stejné strany
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně)
Rotace hlavy a krční páteře stejné strany
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales (kořenová inervace z Th3-C8)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém spinotransversální