Sval Krční trnový sval

Český název svalu
Krční trnový sval
Latinský název svalu
Spinalis cervicis
Začátek svalu
Processus spinosus c7
Processus spinosus th1
Processus spinosus th2
Úpon svalu
Processus spinosus c3
Processus spinosus c4
Processus spinosus c2
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Napřímená páteř
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales (kořenová inervace z C2-C8)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém spinospinální