Sval Hrudní trnový sval

Český název svalu
Hrudní trnový sval
Latinský název svalu
Spinalis thoracis
Začátek svalu
Processus spinosus th11
Processus spinosus th12
Processus spinosus l1
Processus spinosus l2
Úpon svalu
Processus spinosus th8
Processus spinosus th9
Processus spinosus th10
Processus spinosus th11
Processus spinosus th12
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Napřímená páteř
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales (kořenová inervace z Th2-Th8)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém spinospinální