Sval Zdvihače žeber

Český název svalu
Zdvihače žeber
Latinský název svalu
Levatores costarum
Začátek svalu
Processus transversus th9
Processus transversus th10
Processus transversus th3
Processus transversus th1
Processus transversus th2
Processus transversus th4
Processus transversus th5
Processus transversus th6
Processus transversus th7
Processus transversus th8
Processus transversus th11
Processus transversus c7
Úpon svalu
Mezi angulus costae a tuberculum costae (1.-12.)
Funkce svalu
Inervace svalu
Nervi intercostales
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém krátkých hřbetních svalů