Sval Mezitrnové svaly (bederní mezitrnové svaly, hrudní mezitrnové svaly, krční mezitrnové svaly)

Český název svalu
Mezitrnové svaly (bederní mezitrnové svaly, hrudní mezitrnové svaly, krční mezitrnové svaly)
Latinský název svalu
Interspinales (mm. interspinales lumborum, thoracis et cervicis - podle místa na páteři)
Začátek svalu
Processus spinosus c3
Processus spinosus c4
Processus spinosus c5
Processus spinosus c6
Processus spinosus c7
Tuberculum posterius atlantis
Processus spinosus th1
Processus spinosus th2
Processus spinosus th3
Processus spinosus th4
Processus spinosus th5
Processus spinosus th6
Processus spinosus th7
Processus spinosus th8
Processus spinosus th9
Processus spinosus th10
Processus spinosus th11
Processus spinosus th12
Processus spinosus c2
Processus spinosus l1
Processus spinosus l2
Processus spinosus l3
Processus spinosus l4
Processus spinosus l5
Úpon svalu
Processus spinosus c3
Processus spinosus c4
Processus spinosus c5
Processus spinosus c6
Processus spinosus c7
Tuberculum posterius atlantis
Processus spinosus th1
Processus spinosus th2
Processus spinosus th3
Processus spinosus th4
Processus spinosus th5
Processus spinosus th6
Processus spinosus th7
Processus spinosus th8
Processus spinosus th9
Processus spinosus th10
Processus spinosus th11
Processus spinosus th12
Processus spinosus c2
Processus spinosus l1
Processus spinosus l2
Processus spinosus l3
Processus spinosus l4
Processus spinosus l5
Funkce svalu
Dorsální flexe trupu (oboustranně)
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Inervace svalu
Rr. dorsales nervi spinales
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Systém krátkých hřbetních svalů