Sval Zadní sval pilovitý horní

Český název svalu
Zadní sval pilovitý horní
Latinský název svalu
Serratus posterior superior
Začátek svalu
Processus spinosus c6
Processus spinosus c7
Processus spinosus th1
Processus spinosus th2
Úpon svalu
Costa secunda
Costa tertia
Costa quarta
Costa quinta
Funkce svalu
Inervace svalu
Nervi intercostales (kořenová inervace z Th1 - Th4)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly zádové - spinohumerální (3. vrstva)