Sval Zadní sval pilovitý dolní

Český název svalu
Zadní sval pilovitý dolní
Latinský název svalu
Serratus posterior inferior
Začátek svalu
Processus spinosus th11
Processus spinosus th12
Processus spinosus l1
Processus spinosus l2
Úpon svalu
Os temporale
Incisura mastoidea
Costa decima
Costa undecima
Costa duodecima
Costa nona
Funkce svalu
Inervace svalu
Nervi intercostales (kořenová inervace z Th9 - Th12)
N. subcostalis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly zádové - spinohumerální (3. vrstva)