Sval Zdvihač lopatky

Český název svalu
Zdvihač lopatky
Latinský název svalu
Levator scapulae
Začátek svalu
Processus transversus c3
Tuberculum posterius atlantis
Processus transversus c2
Processus transversus c4
Úpon svalu
Spina scapulae
Margo medialis scapulae
Angulus superior scapulae
Funkce svalu
Elevace lopatky
Lateroflexe krku (při fixované lopatce)
Inervace svalu
N. dorsalis scapulae (kořenová inervace z C3 - C5)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly zádové - spinohumerální (2. vrstva)