Sval Velký sval rhombický

Český název svalu
Velký sval rhombický
Latinský název svalu
Rhomboideus major
Začátek svalu
Processus spinosus th1
Processus spinosus th2
Processus spinosus th3
Processus spinosus th4
Úpon svalu
Margo medialis scapulae
Funkce svalu
Addukce lopatky
Inervace svalu
N. dorsalis scapulae (kořenová inervace z C4 a C5)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly zádové - spinohumerální (2. vrstva)