Sval Malý sval rhombický

Český název svalu
Malý sval rhombický
Latinský název svalu
Rhomboideus minor
Začátek svalu
Processus spinosus c6
Processus spinosus c7
Úpon svalu
Margo medialis scapulae
Funkce svalu
Addukce lopatky
Inervace svalu
N. dorsalis scapulae (kořenová inervace z C4 a C5)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly zádové - spinohumerální (2. vrstva)