Sval Trapezový sval

Český název svalu
Trapezový sval
Latinský název svalu
Trapezius
Začátek svalu
Linea nuchae suprema
Linea nuchae superior
Protuberantia occipitalis externa
Processus spinosus c3
Processus spinosus c4
Processus spinosus c5
Processus spinosus c6
Processus spinosus c7
Tuberculum posterius atlantis
Processus spinosus th1
Processus spinosus th2
Processus spinosus th3
Processus spinosus th4
Processus spinosus th5
Processus spinosus th6
Processus spinosus th7
Processus spinosus th8
Processus spinosus th9
Processus spinosus th10
Processus spinosus th11
Processus spinosus th12
Processus spinosus c2
Úpon svalu
Clavicula (zevní konec)
Acromion
Spina scapulae
Funkce svalu
Addukce lopatky
Elevace lopatky
Deprese lopatky
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně)
Inervace svalu
N. accessorius (xi.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly zádové - spinohumerální (1. vrstva)