Sval Široký sval zádový

Český název svalu
Široký sval zádový
Latinský název svalu
Latissimus dorsi
Začátek svalu
Processus spinosus th7
Processus spinosus th8
Processus spinosus th9
Processus spinosus th10
Processus spinosus th11
Processus spinosus th12
Processus spinosus l1
Processus spinosus l2
Processus spinosus l3
Processus spinosus l4
Processus spinosus l5
Crista iliaca
Os sacrum
Costa decima
Costa undecima
Costa duodecima
Fascia lumbodorsalis (thoracolumbalis)
Úpon svalu
Crista tuberculi minoris humeri
Funkce svalu
Dorsální flexe paže
Addukce paže
Vnitřní rotace paže
Vdech
Inervace svalu
N. thoracodorsalis
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly zádové - spinohumerální (1. vrstva)