Sval Třmínkový sval

Český název svalu
Třmínkový sval
Latinský název svalu
Stapedius
Začátek svalu
Eminentia pyramidalis
Úpon svalu
Caput stapedius
Funkce svalu
Regulace kmitů bubínku a třmínku
Inervace svalu
N. stapedius (z n. facialis (VII.))
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly ucha