Sval Dlouhý stehenní sval (krejčovský sval)

Český název svalu
Dlouhý stehenní sval (krejčovský sval)
Latinský název svalu
Sartorius
Začátek svalu
Spina iliaca anterior superior
Úpon svalu
Pes anserinus
Funkce svalu
Inervace svalu
N. femoralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly stehna - ventrální skupina