Sval Čtyřhlavý stehenní sval - přistřední široký (rozsáhlý) sval

Český název svalu
Čtyřhlavý stehenní sval - přistřední široký (rozsáhlý) sval
Latinský název svalu
Quadriceps femoris - vastus medialis
Začátek svalu
Labium mediale lineae asperae
Úpon svalu
Tuberositas tibiae
Funkce svalu
Extense kolenního kloubu
Inervace svalu
N. femoralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly stehna - ventrální skupina