Sval Čtyřhlavý stehenní sval - přímý stehenní sval

Český název svalu
Čtyřhlavý stehenní sval - přímý stehenní sval
Latinský název svalu
Quadriceps femoris - rectus femoris
Začátek svalu
Spina iliaca anterior inferior (caput rectum)
Malé pole nad acetabulem (caput reflexum)
Úpon svalu
Tuberositas tibiae
Funkce svalu
Flexe dolní končetiny
Extense kolenního kloubu
Inervace svalu
N. femoralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly stehna - ventrální skupina