Kategorie ‘Svaly stehna - ventrální skupina’

Dlouhý stehenní sval (krejčovský sval)

Čtyřhlavý stehenní sval - přímý stehenní sval

Čtyřhlavý stehenní sval - přistřední široký (rozsáhlý) sval

Čtyřhlavý stehenní sval - boční široký (rozsáhlý) sval

Čtyřhlavý stehenní sval - prostřední široký (rozsáhlý) sval