Sval Velký přitahovač

Český název svalu
Velký přitahovač
Latinský název svalu
Adductor magnus
Začátek svalu
Tuber ischiadicum
Ramus inferior ossis pubis
Ramus ossis ischii
Úpon svalu
Labium mediale lineae asperae
Epicondylus medialis femoris
Funkce svalu
Addukce dolní končetiny
Inervace svalu
N. obturatorius
N. ischiadicus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly stehna - mediální skupina