Sval Tenký (štíhlý) sval

Český název svalu
Tenký (štíhlý) sval
Latinský název svalu
Gracilis
Začátek svalu
Oblast pod symfýzou kaudálně od začátku m. adductor longus et brevis
Úpon svalu
Pes anserinus
Funkce svalu
Addukce dolní končetiny
Inervace svalu
N. obturatorius
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly stehna - mediální skupina