Sval Krátký přitahovač

Český název svalu
Krátký přitahovač
Latinský název svalu
Adductor brevis
Začátek svalu
Mezi ramus inferior et superior ossis pubis
Úpon svalu
Labium mediale lineae asperae , proximálně od úponu m. adductor longus
Funkce svalu
Addukce dolní končetiny
Inervace svalu
N. obturatorius
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly stehna - mediální skupina