Sval Hřebenový sval

Český název svalu
Hřebenový sval
Latinský název svalu
Pectineus
Začátek svalu
Pecten ossis pubis
Úpon svalu
Linea pectinea
Funkce svalu
Flexe dolní končetiny
Addukce dolní končetiny
Inervace svalu
N. femoralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly stehna - mediální skupina