Sval Dlouhý přitahovač

Český název svalu
Dlouhý přitahovač
Latinský název svalu
Adductor longus
Začátek svalu
Mezi tuberculum pubicum a horním okrajem symfýzy
Úpon svalu
Labium mediale lineae asperae, střední část
Funkce svalu
Addukce dolní končetiny
Inervace svalu
N. obturatorius
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly stehna - mediální skupina