Sval Svaly stehna - dorsální skupina

Český název svalu
Svaly stehna - dorsální skupina
Latinský název svalu
Semitendinosus
Začátek svalu
Tuber ischiadicum
Úpon svalu
Pes anserinus
Funkce svalu
Extense dolní končetiny
Flexe kolenního kloubu
Vnitřní rotace bérce (jen při flexi v kolenním kloubu)
Inervace svalu
N. ischiadicus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly stehna - dorsální skupina