Sval Poloblanitý sval

Český název svalu
Poloblanitý sval
Latinský název svalu
Semimembranosus
Začátek svalu
Tuber ischiadicum
Úpon svalu
Condylus medialis tibiae
Zadní strana tibie
Ligamentum popliteum obliquum
Funkce svalu
Extense dolní končetiny
Flexe kolenního kloubu
Vnitřní rotace bérce (jen při flexi v kolenním kloubu)
Inervace svalu
N. ischiadicus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly stehna - dorsální skupina