Sval Dvojhlavý stehenní sval

Český název svalu
Dvojhlavý stehenní sval
Latinský název svalu
Biceps femoris
Začátek svalu
Tuber ischiadicum (c. longum)
Labium laterale lineae asperae, střední část (c. breve)
Úpon svalu
Caput fibulae
Funkce svalu
Extense dolní končetiny (caput longum)
Flexe kolenního kloubu
Zevní rotace bérce (jen při flexi v kolenním kloubu)
Inervace svalu
N. ischiadicus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly stehna - dorsální skupina