Sval Přitahovač palce

Český název svalu
Přitahovač palce
Latinský název svalu
Adductor pollicis
Začátek svalu
Baze ii. metakarpu (caput obliquum)
Baze iii. metakarpu (caput obliquum)
Os trapezoideum (caput obliquum)
Os capitatum (caput obliquum)
Iii. metakarp (caput transversum)
Úpon svalu
Ulnární sesamská kůstka palce
Pouzdro mp kloubu palce
Funkce svalu
Addukce palce
Inervace svalu
N. ulnaris
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly ruky - svaly thenaru