Sval Oponující sval palce

Český název svalu
Oponující sval palce
Latinský název svalu
Opponens pollicis
Začátek svalu
Retinaculum musculorum flexorum (přilehlý úsek)
Tuberculum ossis trapezii
Úpon svalu
I. metacarp (po celé délce radiálního okraje)
Funkce svalu
Oposice palce
Inervace svalu
N. medianus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly ruky - svaly thenaru