Sval Krátký ohýbač palce

Český název svalu
Krátký ohýbač palce
Latinský název svalu
Flexor pollicis brevis
Začátek svalu
Retinaculum musculorum flexorum (přilehlý okraj)
Karpální kůstky (při emitentia carpi radialis)
Úpon svalu
Radiální sesamská kůstka palce
Baze proximálního phalangu palce
Funkce svalu
Flexe palce
Inervace svalu
N. medianus (caput superficiale)
N. ulnaris (caput profundum)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční
Ii. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly ruky - svaly thenaru