Sval Krátký odtahovač palce

Český název svalu
Krátký odtahovač palce
Latinský název svalu
Abductor pollicis brevis
Začátek svalu
Retinaculum musculorum flexorum (přilehlá část)
Tuberculum ossis scaphoidei
Úpon svalu
Radiální sesamská kůstka palce
Baze proximálního phalangu palce
Funkce svalu
Abdukce palce
Reposice palce
Inervace svalu
N. medianus
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly ruky - svaly thenaru