Sval Oponující sval malíku

Český název svalu
Oponující sval malíku
Latinský název svalu
Opponens digiti minimi
Začátek svalu
Eminentia carpi ulnaris
Retinaculum musculorum flexorum (přilehlý úsek)
Úpon svalu
Baze phalanx proximalis 5. prstu
V. metakarp
Funkce svalu
Addukce malíku
Inervace svalu
N. ulnaris (r. profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly ruky - svaly hypothenaru