Sval Odtahovač malíku

Český název svalu
Odtahovač malíku
Latinský název svalu
Abductor digiti minimi
Začátek svalu
Eminentia carpi ulnaris
Retinaculum musculorum flexorum (přilehlý úsek)
Úpon svalu
Baze phalanx proximalis 5. prstu
Funkce svalu
Abdukce malíku
Inervace svalu
N. ulnaris (r. profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly ruky - svaly hypothenaru