Sval Krátký sval dlaňový

Český název svalu
Krátký sval dlaňový
Latinský název svalu
Palmaris brevis
Začátek svalu
Palmární aponeurosa (ulnární okraj)
Úpon svalu
Podkoží hypothenaru (jako plochá svalová vrstvička napříč hypothenarem)
Funkce svalu
Vtahuje kůži malíkového valu do hloubky
Napíná palmární aponeurosu
Inervace svalu
N. ulnaris (r. profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly ruky - svaly hypothenaru