Sval Krátký ohýbač malíku

Český název svalu
Krátký ohýbač malíku
Latinský název svalu
Flexor digiti minimi brevis
Začátek svalu
Eminentia carpi ulnaris
Retinaculum musculorum flexorum (přilehlý úsek)
Úpon svalu
Baze phalanx proximalis 5. prstu
Funkce svalu
Flexe malíku
Inervace svalu
N. ulnaris (r. profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly ruky - svaly hypothenaru