Sval Červovité svaly

Český název svalu
Červovité svaly
Latinský název svalu
Mm.lumbricales i.-iv.
Začátek svalu
Na šlachách m. flexor digitorum profundus (na radiálních stranách nebo v rozestupech šlach hlubokého flexoru)
Úpon svalu
Dorsální aponeurosa příslušného prstu (palcový okraj)
Baze příslušného phalanx media
Funkce svalu
Flexe v mp kloubech
Extense v ip kloubech
Inervace svalu
N. medianus (pro I. a II., někdy i III.)
N. ulnaris (pro III. a IV.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční
I. diagonála extenční
Ii. diagonála extenční
Ii. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly ruky - musculi lumbricales