Sval Mezikostní svaly hřbetové

Český název svalu
Mezikostní svaly hřbetové
Latinský název svalu
Mm.interossei dorsales i.-iv.
Začátek svalu
Těla sousedních metakarpů (zpeřený začátek)
Úpon svalu
Dorsální aponeurosa 2. prstu (baze proximálního článku)
Dorsální aponeurosa 4. prstu (baze proximálního článku)
Dorsální aponeurosa 3. prstu
Funkce svalu
Odklánění 2. a 4. prstu od 3. prstu (rozvírání vějíře prstů)
Odklánění 3. prstu na obě strany
Inervace svalu
N. ulnaris (r.profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční
Ii. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly ruky - musculi interossei