Sval Mezikostní svaly dlaňové

Český název svalu
Mezikostní svaly dlaňové
Latinský název svalu
Mm.interossei palmares i.-iii.
Začátek svalu
Těla matakarpů (na stranách přivrácených ke III. metakarpu)
Úpon svalu
Dorsální aponeurosa 5. prstu (baze)
Dorsální aponeurosa 2. prstu (baze)
Dorsální aponeurosa 4. prstu (baze)
Funkce svalu
Příklanění 2., 4. a 5. prstu ke 3. prstu (svírání vějíře prstů)
Inervace svalu
N. ulnaris (r.profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční
Ii. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly ruky - musculi interossei