Sval Velký sval oblý

Český název svalu
Velký sval oblý
Latinský název svalu
Teres major
Začátek svalu
Angulus inferior scapulae (dorsální plocha)
Margo lateralis scapulae (její přilehlý úsek)
Úpon svalu
Crista tuberculi minoris humeri
Funkce svalu
Addukce paže
Vnitřní rotace paže
Addukce v ramenním kloubu
Inervace svalu
Nn. subscapulares
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly ramenní a lopatkové