Sval Podlopatkový sval

Český název svalu
Podlopatkový sval
Latinský název svalu
Subscapularis
Začátek svalu
Scapula (facies costalis)
Úpon svalu
Tuberculum minus humeri
Funkce svalu
Vnitřní rotace paže
Inervace svalu
Nn. subscapulares
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly ramenní a lopatkové